• bloemen-los-sub

Contact met Alternatieve Therapie Praktijk 'De BalanZ'

Openingstijden

Afspraken worden in onderling overleg gepland op maandag of vrijdag. In het weekend is de praktijk gesloten.

Bereikbaarheid

Terheijden bereik je via de snelweg A59. MooiSlank bevindt zich centraal in Terheijden schuin achter basisschool De Zeggewijzer. Er is vollop parkeergelegenheid in de wijk. 

Adres

Klaverbeemd 38
4844 RK Terheijden

Contact

Voor dringende vragen kun je een Whats App sturen naar 06-18879991. Voor overige vragen vul je het onderstaande formulier in.

 • *
 • * velden zijn verplicht.

Link Partners

www.blijmetmezelf.nl  Schoonheidssalon waar schoonheid van binnenuit voorop staat!
www.mooislank.nl  Afvallen met BGN Gewichtsconsulent, vergoed vanuit je aanvullende verzekering!  

Privacyverklaring


Praktijk 'De BalanZ' neemt jouw privacy heel serieus! WIl je weten hoe serieus precies? Lees dan de privacyverklaring.

Praktijk 'De BalanZ', gevestigd aan Klaverbeemd 38 4844 RK Terheijden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.praktijkdebalanz.nl
Klaverbeemd 38
4844 RK Terheijden
06-18879991

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk 'De BalanZ' verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in het intakeformulier & overige correspondentie, en telefonisch
- Contactgegevens van de klant via sms, mail of een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk 'De BalanZ' verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- gezondheid
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@praktijkdebalanz.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Praktijk 'De BalanZ' verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om diensten bij je af te leveren
- Praktijk 'De BalanZ' verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk 'De BalanZ' neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk 'De BalanZ') tussen zit. Praktijk 'De BalanZ' gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Apple.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk 'De BalanZ' bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: 15 jaar, ivm de wettelijke termijn bewaarplicht voor zorgverleners.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk 'De BalanZ' verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk 'De BalanZ' blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk 'De BalanZ' gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk 'De BalanZ' en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkdebalanz.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Praktijk 'De BalanZ' wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk 'De BalanZ' neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@praktijkdebalanz.nl

Nieuws

 • Waarom je als volwassene vaak (onbewust) reageert als een kind

  Voel jij je wel eens gekwetst of boos als een vriend of collega iets zegt tus...

  Lees meer
 • Hoe stroom jij?

  Gehechtheid is de moeder van al het lijden! Hecht enkel aan het moment NU... ...

  Lees meer
Meer nieuws